Roseni Torn

Hinnad

Broneerimine
 
1) Broneering jõustub, kui on tasutud ettemaksuarve.
2) Ettemaksuarved arved tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.
3) Kui arved ei ole tasutud õigeaegselt, on Roseni Tornil õigus broneeringud tühistada.
4) Broneeringu kinnitamiseks on vajalik tasuda ettemaks ruumi rendi summa ulatuses.
5) Ettemaksu või muu arve tasumisel kinnitab klient, et ta on eelnevalt tutvunud teenuse kasutamise tingimustega.
 
Broneerimise tühistamine

6) Broneerimise tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil Roseni Torn on saanud kätte kliendipoolse teate broneeringu tühistamise kohta.
7) Kui broneering tühistatakse 60 või rohkem päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaks täies ulatuses.
8) Kui broneering tühistatakse 59-31 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaksust 90%.
9) Kui broneering tühistatakse 30-7 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaksust 70%:
10) Kui broneering tühistatakse vähem ui 6 – 3 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaksust 50%.
11) Kui broneering tühistatakse vähem kui 72 tundi enne teenuse kasutamist, siis ettemaksu ei tagastata.
12) Kui  soovitakse muuta teenuse kasutamise aega, siis arvestatakse seda kui broneeringu tühistamist (lähtutakse punktidest 6-12) ja uue broneeringu teostamist.